Chào mừng bạn đến với trang chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng bảo mật thông tin cá nhân là một vấn đề quan trọng và chúng tôi đã cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo cách tốt nhất có thể.

Trong trang chính sách này, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu với bạn về quyền và lựa chọn của bạn về việc sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

Mọi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo vệ bằng các biện pháp an ninh thích hợp và chỉ sử dụng để phục vụ nhu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của khách hàng và cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu. Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật tốt nhất để bảo vệ thông tin của khách hàng và sẽ chỉ sử dụng thông tin này theo mục đích xác định trong trang chính sách này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.