Chào mừng đến với trang chính sách hoàn tiền của chúng tôi. Sau đây là các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

  1. Tất cả nội dung trên trang web này cần được sử dụng đúng mục đích và không được sao chép hoặc tái sản xuất mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
  2. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không cần báo trước.
  3. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này.
  4. Bất kỳ liên kết nào đến các trang web khác được cung cấp chỉ với mục đích tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho nội dung hoặc hoạt động của bất kỳ trang web nào liên kết đến.
  5. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này.

Chúng tôi cảm ơn bạn đã truy cập trang web của chúng tôi!